מדיניות השתתפות בחוגים

  • המנוי הוא חודשי ומתנהל לפי חודשים קלנדריים

  • התשלום מתבצע בסוף החודש 

  • על חודש חלקי יהיה חיוב חלקי

  • אין החזרים רטרואקטיביים

  • על כל שינוי במנוי יש להודיע לסטודיו בכתב

  • אחרי ההרשמה יש לשלוח את אישור ההרשמה בווטסאפ: 

054-7091314 - יוליה

052-5398052 - רותי

אחרי שנקבל את אישור ההרשמה נצרף אתכן לאפליקציה אשר באמצעותה מתנהל ממשק הסטודיו.