Search

כדאי לגרום לנערות לאהוב פעילות גופנית!פעילות גופנית חשובה לאיכות החיים שלנו בכל גיל, אך דווקא בגיל ההתבגרות בני נוער רבים נוטים להזניח את בריאותם וכושרם הגופני לטובת עיסוקים אחרים. בעוד שבעבר גיל הילדות וההתבגרות היו מאופיינים בפעילות פיסית מרובה, היום הנטייה היא להעדיף ישיבה מול המחשב או הטלוויזיה. בגיל ההתבגרות השינויים ההורמונאליים תופסים פיקוד על הגוף ומשפיעים על התיאבון, מחזור השינה, מצב הרוח וחילוף החומרים. הגוף משתנה ואיתו גם הדימוי העצמי שנקשר בגיל זה לחיצוניות בצורה קיצונית יותר. עיסוק בפעילות ספורטיבית עוזר לאזן את המערכת ההורמונאלית, להסדיר את השינה ולשפר את מצב הרוח ודימוי הגוף. פעילויות מסוג אירובי, אימוני התנגדות, פילאטיס... יעזרו לנערה לשפר את ביטחונה העצמי ולהכיר את גופה טוב יותר – תהליך חשוב בגיל ההתבגרות.

ביצוע פעילות גופנית באופן קבוע, בשילוב עם תזונה נכונה, ישפרו את איכות חייהן של הנערות ויעזרו לשמור על בריאותן גם בהווה וגם בעתיד. 😊🙏

2 views0 comments

Recent Posts

See All